ul. Unruga 58 lok. 12 Gdynia

Firma MK GLOBAL

O Firmie

O Firmie

Firma MK GLOBAL oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę z zakresu
wyceny nieruchomości oraz wyceny przedsiębiorstw. Wysoka jakość usługi oparta jest na szerokiej wiedzy eksperckiej. Usługi świadczone są zgodnie z przepisami prawa, z zachowaniem zasad etyki zawodowej i standardów rzeczoznawców majątkowych.

Wyceny i analizy wykonywane są przez założyciela firmy, uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego

Macieja Klonowskiego

Posiadane uprawnienia zawodowe:

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6003 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Licencja nr 22943 Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Wybrane szkolenia:

Kurs specjalistyczny: ” Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych” zorganizowany przez Związek Banków Polskich pod patronatem KNF, NBP oraz banków członków ZBP, zakończony egzaminen z wykorzystaniem Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Szkolenie specjalistyczne: „Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagadanienia warsztatowe dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń” zorganizowane w dniach 24 – 26 listopada 2015 roku przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Mająkowych.

Szkolenie specjalistyczne: „Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych” zorganizowane w dniach 18 -20 kwietnia 2016 roku przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Szkolenie „Określanie wartości szkód i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych, wycena nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne, odszkodowania i opłata planistyczna, opłaty adiacenckie” zorganizowane przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

Szkolenie „Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości, wykonywanie analizy optymalnego sposobu użytkowania dla metody pozostałościowej, praktyka metody zysków dla określania wartości nieruchomości w stanie po jej rozwoju” zorganizowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Szkolenie „Podstawowe problemy i błędy metodyczne w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym” zorganizowane przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

Szkolenie „Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym” zorganizowane przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

Szkolenie „Wycena przedsiębiorstw” zorganizowane przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

Wykształcenie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

podyplomowe studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

kierunek Geodezja i Kartografia, specjalność geodezja i szacowanie nieruchomości - tytuł inżyniera.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

kierunek Geodezja i Kartografia, specjalność geodezja i nawigacja satelitarna - tytuł magistra.

Świadectwa i zaświadczenia:

Scroll to top