ul. Unruga 58 lok. 12 Gdynia

Co oferujemy?

Oferta

Działalność MK GLOBAL

W głównej mierze opieramy się na wycenie nieruchomości.

Działalność firmy MK GLOBAL w głównej mierze opiera się na wycenie nieruchomości. Wszelkich czynności związanych z wyceną nieruchomości dokonuje uprawniony rzeczoznawca majątkowy.

A co dokładnie robimy?

Dokonujemy wyceny nieruchomości, do których należą między innymi:

grunty niezabudowane i zabudowane​

nieruchomości lokalowe

nieruchomości budynkowe

nieruchomości
rolne

A co jeszcze potrafimy?

Wyceniamy także inne prawa związane z nieruchomościami:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

użytkowanie wieczyste

służebności (przesyłu, gruntowe)

Wyceny nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami dokunujemy w formie

Operatu szacunkowego

Operat szacunkowy jest wyrażoną pisemnie, autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego dotyczącą wartości przedmiotu wyceny. Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym. W swojej treści zawiera istotne informacje uzyskane podczas szacowania nieruchomości. Operat szacunkowy sporządza się z uwzględnieniem przepisów prawa i standardów zawodowych z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki zawodowej. Uprawnionym do określania wartości nieruchomości i przedstawienia wyniku w formie operatu szacunkowego jest jedynie rzeczoznawca majątkowy. Wykonujemy operaty szacunkowe głównie w obszarze Gdańska, Gdyni, Sopotu, Elbląga, Malborka oraz okolic.

Sporządzone przez nas operaty mogą służyć jako dokumenty pomocne w negocjacjach przy transakcji kupna-sprzedaży.

A także

Wykonujemy także operaty szacunkowe w celach:

Księgowych

Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Podatkowych

Zabezpieczeń wierzytelności kredytodawcy

Postępowań spadkowych

Oraz wielu innych celach zależnych od zlecenia

W naszej ofercie znajduje się również analizowanie rynku nieruchomości poprzez tworzenie odpowiednich opracowań i ekspertyz. Zajmujemy się również udzielaniem doradztwa w dziedzinie rynku nieruchomości z szczgólnym uwzględnieniem rynku nieruchomości w Gdańsku, Sopocie oraz Gdyni.

Miejscem naszej działalności są w szczególności: Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto), Elbląg, Malbork oraz okolice.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie.
Cena zlecenia jest uzależniona od rodzaju nieruchomości oraz stopnia złożoności opracowania.

Scroll to top