• Szukaj nas na  

wycena służebności przesyłu

wycena służebności przesyłu

Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym i polega na tym, że przedsiębiorca przesyłowy może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń infrastruktury technicznej, służących do doprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa przesyłowego. Służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy i jest częścią składową przedsiębiorstwa przesyłowego.

Służebność przesyłu znajduje zastosowanie do urządzeń:

  • istniejących na nieruchomościach bez uregulowanego tytułu prawnego do tych nieruchomości
  • istniejących i podlegających przebudowie lub rozbudowie
  • projektowanych do budowy

  Wycena służebności przesyłu.

Wartość służebności przesyłu jest możliwa do określenia sposobem bezpośrednim, jeżeli istnieją odpowiednie dane rynkowe o cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych, obciążonych służebnościami przesyłu  lub w przypadku istnienia wynargodzeń za jej ustanowienie w umowach zawieranych przez przedsiebiorców.

Drugim sposobem wyceny wartości służebności przesyłu jest sposób pośredni. Opiera się on na wartości rynkowej jednostkowej nieruchomści nieobciążonej, powierzchni pasa służebności oraz współczynnika służebności przesyłu

Współczynnik służebności przesyłu określa się uwzględniając w szczególności:

  • przeznaczenie nieruchomości;
  • obniżenie wartości nieruchomości na skutek prawnej lokalizacji urządzenia;
  • obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia;
  • stopień ograniczenia korzystania z nieruchomości w pasie służebności przesyłu przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

Do określenia wartości nieruchomości nieobciążonej i obciążonej służebnością przesyłu wykorzystuje się podejścia, metody i techniki stosownie do przepisów prawa dotyczących określania wartości nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do wyceny służebności przesyłu w formie operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy z wyceną służebności przesyłu może stanowić podstawę do ustalenia wynagrodzenia za służebności przesyłu, być podstawą do negocjacji z tytyłu wynagrodzenia za służebność przesyłu, stanowić dowód w sądzie powszechnym.

MK GLOBAL oferuje profesjonalną oraz rzetelną wycenę prawa służebności przesyłu. Długoletnie doświadczenie w zakresie wyceny służebności przesyłu oraz wiedza poparta ciągłym doskonaleniem zawodowym zapewnia, że wycena będzie na najwyższym poziomie.

Dokonujemy wycen służebności przesyłu zarówno dla przedsiębiorców przesyłowych, firm wykonawczych jak i dla klientów indywidualnych.

DZIAŁAMY NA TERENIE TRÓJMIASTA

jak również Elbląga, Malborka, i okolic
Zlecenia klientów biznesowych realizowane są na terenie całej Polski.
masz pytania?
zadzwoń do nas!
+48 513 489 854
Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

oferujemy również


pośrednictwo


w obrocie nieruchomościamisprawdź ofertę